Fanfarone Quai ann fa a volevi mandagh no roba in rima al Fanfarone, domà che a som rivò tropp tardi: èl Fanfarone l’era già in stampa.
Ma chèl che ghè su lè amò bon anga inchee.